راهنما و آموزشهای نرم افزار آدوبی کانکت ویژه دانش آموزان

فیلم شماره 1: استفاده کاربر (دانش آموز یا دانشجو) از آدوبی کانکت با مرورگر ویندوز
فیلم شماره 2: آموزش کار در کلاس ویژه دانش آموزان با نرم افزار آدوبی کانکت ویندوز
فیلم شماره 3: آموزش آدوبی کانکت ویژه دانش آموزان با اپلیکیشن آدوبی ویندوز
فیلم شماره 4: آموزش کار با نرم افزار ادوبی کانکت نسخه دانش آموز ویژه کار با موبایل یا تبلت