آدوبی کانکت

تعرفه کلاسهای آنلاین آدوبی کانکت

اشتراک ماهیانه:

10 کاربر همزمان

یک ماه
80،000 تومان ماهیانه
 • حداکثر 10 کاربر آنلاین
 • تعداد 1 لینک کلاس
 • قابلیت ضبط جلسه
 • استفاده از نام دامنه مشترک
 • تعداد وبکم نامحدود
 • ترافیک اینترنت نامحدود
 • موقعیت سرور ایران
 • نسخه آدوبی کانکت 10.8
 • پشتیبانی 24 ساعته

20 کاربر همزمان

یک ماه
120،000 تومان ماهیانه
 • حداکثر 20 کاربر آنلاین
 • تعداد 1 لینک کلاس
 • قابلیت ضبط جلسه
 • استفاده از نام دامنه مشترک
 • تعداد وبکم نامحدود
 • ترافیک اینترنت نامحدود
 • موقعیت سرور ایران
 • نسخه آدوبی کانکت 10.8
 • پشتیبانی 24 ساعته

40 کاربر همزمان

یک ماه
180،000 تومان ماهیانه
 • حداکثر 40 کاربر آنلاین
 • تعداد 1 لینک کلاس
 • قابلیت ضبط جلسه
 • استفاده از نام دامنه مشترک
 • تعداد وبکم نامحدود
 • ترافیک اینترنت نامحدود
 • موقعیت سرور ایران
 • نسخه آدوبی کانکت 10.8
 • پشتیبانی 24 ساعته

80 کاربر همزمان

یک ماه
320،000 تومان ماهیانه
 • حداکثر 80 کاربر آنلاین
 • تعداد 1 لینک کلاس
 • قابلیت ضبط جلسه
 • استفاده از نام دامنه مشترک
 • تعداد وبکم نامحدود
 • ترافیک اینترنت نامحدود
 • موقعیت سرور ایران
 • نسخه آدوبی کانکت 10.8
 • پشتیبانی 24 ساعته

150 کاربر همزمان

یک ماه
450،000 تومان ماهیانه
 • حداکثر 150 کاربر آنلاین
 • تعداد 1 لینک کلاس
 • قابلیت ضبط جلسه
 • استفاده از نام دامنه مشترک
 • تعداد وبکم نامحدود
 • ترافیک اینترنت نامحدود
 • موقعیت سرور ایران
 • نسخه آدوبی کانکت 10.8
 • پشتیبانی 24 ساعته

200 کاربر همزمان

یک ماه
550،000 تومان ماهیانه
 • حداکثر 200 کاربر آنلاین
 • تعداد 1 لینک کلاس
 • قابلیت ضبط جلسه
 • استفاده از نام دامنه مشترک
 • تعداد وبکم نامحدود
 • ترافیک اینترنت نامحدود
 • موقعیت سرور ایران
 • نسخه آدوبی کانکت 10.8
 • پشتیبانی 24 ساعته

300 کاربر همزمان

یک ماه
800،000 تومان ماهیانه
 • حداکثر 300 کاربر آنلاین
 • تعداد 1 لینک کلاس
 • قابلیت ضبط جلسه
 • استفاده از نام دامنه مشترک
 • تعداد وبکم نامحدود
 • ترافیک اینترنت نامحدود
 • موقعیت سرور ایران
 • نسخه آدوبی کانکت 10.8
 • پشتیبانی 24 ساعته

400 کاربر همزمان

یک ماه
1،100،000 تومان ماهیانه
 • حداکثر 400 کاربر آنلاین
 • تعداد 1 لینک کلاس
 • قابلیت ضبط جلسه
 • استفاده از نام دامنه مشترک
 • تعداد وبکم نامحدود
 • ترافیک اینترنت نامحدود
 • موقعیت سرور ایران
 • نسخه آدوبی کانکت 10.8
 • پشتیبانی 24 ساعته

اشتراک یک روزه:

10 کاربر همزمان

یک روزه
50،000 تومان یک روزه
 • حداکثر 10 کاربر آنلاین
 • تعداد 1 لینک کلاس
 • قابلیت ضبط جلسه
 • استفاده از نام دامنه مشترک
 • تعداد وبکم نامحدود
 • ترافیک اینترنت نامحدود
 • موقعیت سرور ایران
 • نسخه آدوبی کانکت 10.8
 • پشتیبانی 24 ساعته

20 کاربر همزمان

یک روزه
70،000 تومان یک روزه
 • حداکثر 20 کاربر آنلاین
 • تعداد 1 لینک کلاس
 • قابلیت ضبط جلسه
 • استفاده از نام دامنه مشترک
 • تعداد وبکم نامحدود
 • ترافیک اینترنت نامحدود
 • موقعیت سرور ایران
 • نسخه آدوبی کانکت 10.8
 • پشتیبانی 24 ساعته

40 کاربر همزمان

یک روزه
100،000 تومان یک روزه
 • حداکثر 40 کاربر آنلاین
 • تعداد 1 لینک کلاس
 • قابلیت ضبط جلسه
 • استفاده از نام دامنه مشترک
 • تعداد وبکم نامحدود
 • ترافیک اینترنت نامحدود
 • موقعیت سرور ایران
 • نسخه آدوبی کانکت 10.8
 • پشتیبانی 24 ساعته

80 کاربر همزمان

یک روزه
140،000 تومان یک روزه
 • حداکثر 80 کاربر آنلاین
 • تعداد 1 لینک کلاس
 • قابلیت ضبط جلسه
 • استفاده از نام دامنه مشترک
 • تعداد وبکم نامحدود
 • ترافیک اینترنت نامحدود
 • موقعیت سرور ایران
 • نسخه آدوبی کانکت 10.8
 • پشتیبانی 24 ساعته

150 کاربر همزمان

یک روزه
260،000 تومان یک روزه
 • حداکثر 150 کاربر آنلاین
 • تعداد 1 لینک کلاس
 • قابلیت ضبط جلسه
 • استفاده از نام دامنه مشترک
 • تعداد وبکم نامحدود
 • ترافیک اینترنت نامحدود
 • موقعیت سرور ایران
 • نسخه آدوبی کانکت 10.8
 • پشتیبانی 24 ساعته

200 کاربر همزمان

یک روزه
320،000 تومان یک روزه
 • حداکثر 200 کاربر آنلاین
 • تعداد 1 لینک کلاس
 • قابلیت ضبط جلسه
 • استفاده از نام دامنه مشترک
 • تعداد وبکم نامحدود
 • ترافیک اینترنت نامحدود
 • موقعیت سرور ایران
 • نسخه آدوبی کانکت 10.8
 • پشتیبانی 24 ساعته

300 کاربر همزمان

یک روزه
400،000 تومان یک روزه
 • حداکثر 300 کاربر آنلاین
 • تعداد 1 لینک کلاس
 • قابلیت ضبط جلسه
 • استفاده از نام دامنه مشترک
 • تعداد وبکم نامحدود
 • ترافیک اینترنت نامحدود
 • موقعیت سرور ایران
 • نسخه آدوبی کانکت 10.8
 • پشتیبانی 24 ساعته

400 کاربر همزمان

یک روزه
540،000 تومان یک روزه
 • حداکثر 400 کاربر آنلاین
 • تعداد 1 لینک کلاس
 • قابلیت ضبط جلسه
 • استفاده از نام دامنه مشترک
 • تعداد وبکم نامحدود
 • ترافیک اینترنت نامحدود
 • موقعیت سرور ایران
 • نسخه آدوبی کانکت 10.8
 • پشتیبانی 24 ساعته

سایر توضیحات:

 • جهت برگزاری چندین کلاس در لینک های مختلف تخفیف ویژه برای مدارس و موسسات آموزشی لحاظ می گردد.
 • در همه پلن ها، تعداد ساعات برگزاری کلاس (در روز یا ماه) نامحدود می‌باشد.
 • رکورد ضبط کلاس به مدت یک سال در سرور نگهداری می‌شود.
 • امکان پارک دامنه شخصی وجود ندارد و از دامنه مشترک استفاده می‌شود.
 • سرعت پورت ارتباطی سرور در شبکه ملی، 10 گیگابیت می باشد.
 • زمان تحویل سرویس، حداکثر 3 ساعت پس از پرداخت می‌باشد.
 • تعرفه فوق تا پایان سال 1401 ثابت است.
 • در صورت نیاز به سرویس‌های اختصاصی با ما تماس بگیرید.