فیلم های آموزش نرم افزار کلاس آنلاین آدوبی کانکت

ویدئو شماره 1 – آموزش آدوبی کانکت ویژه مدرسین (زمان دو ساعت)
ویدئو شماره 2 – استفاده از ادوبی کانکت برای اساتید و مربیان
ویدئو شماره 4 – آموزش استفاده از ادوبی کانکت- ویژه اساتید
ویدئو شماره 3 – ترفند های ادوبی کانکت
ویدئو شماره 5 – آموزش آدوبی کانکت در موبایل ویژه دانش آموزان
ویدئو شماره 6 – آموزش آدوبی کانکت در کامپیوتر ویژه دانش آموزان
ویدئو شماره 7 – آموزش آدوبی کانکت در موبایل ویژه دانش آموزان
ویدئو شماره 8 – آموزش آدوبی کانکت در موبایل ویژه دانش آموزان